Vertaisuudesta viisautta  ̶  luovuudesta lempeyttä

Vertaisuus avaa tietä avoimuuteen. Saman kokeneiden ja samaan suuntaan kulkevien jakamat tarinat avartavat ajattelua ja valaisevat eri suunnista oman mielen päällä olevaa asiaa. Jaettu ymmärrys antaa rohkeutta työstää kipeämpiäkin asioita. Kuten vaikkapa eroa, surua tai sumuisuutta. 

Ihan tavallisessakin arjessa mielen poterot tuppaavat tukkiutumaan. Silloin suorittamisesta vapaa luova tekeminen ryhmässä voi helliä ja tehdä tilaa energian virtaavuudelle ja uusiutumiselle. 


...kesäpiirin jatko. Ajatuksena on inspiroitua kuohkean keskustelun ja kevyen luovan tekemisen äärellä. Maanantaisin 10.10., 31.10. ja 21.11. klo 17:30-19:30. Ilmoittautuminen on suljettu.

Ohjaan erovertaisryhmiä ja järjestän luovaa pienryhmätoimintaa Espoossa. Avainsanoja matalalle kynnykselle ovat helppous, luottamuksellisuus ja selkeä rakenne.

Paula Salmela paula.salmela07@gmail.com

Fasilitoin, ohjaan ja opastan

Olen vertaisuuden, tavallisten tarinoiden ja lempeän luovuuden puolestapuhuja. Koska itse elän arkkityyppisesti jo kolmatta ikävaihetta, näen monin tavoin mutkikkaammaksi muuttuneen arjen vaatimukset ihmisyydelle. Haluan osaltani olla luomassa helppoja kohtaamisen paikkoja ajoittaisten kasvukohtien syvemmillekin pohdinnoille.