Kokemusten jakamista ja uuden oppimista

Järjestän luovaa pienryhmätoimintaa Espoossa. Avainsanoja ovat matala kynnys, yhdenvertainen kohtaaminen ja  turvallisuus.

Paula Salmela paula.salmela07@gmail.com

Olen tavallisten tarinoiden ja lempeän luovuuden puolestapuhuja. Koska itse elän arkkityyppisesti kolmatta ikävaihetta, näen monin tavoin mutkikkaammaksi muuttuneen arjen vaatimukset ihmisyydelle. Osaltani haluan olla luomassa luontevia kohtaamisten paikkoja elämän pohdinnoille.