Vertaisuudesta viisautta  ̶  luovuudesta lempeyttä

Vertaisuus avaa tietä avoimuuteen. Saman kokeneiden tai samaan suuntaan kulkevien jakamilla tavallisilla tarinoilla on kummallinen tapa avartaa ja valaista eri suunnista oman mielen päällä olevaa asiaa. Kuten vaikkapa eroa, surua tai sumuisuutta. 

Ihan tavallisessakin arjessa mielen poterot tuppaavat tukkiutumaan. Silloin suorittamisesta vapaa luova tekeminen ryhmässä voi helliä ja tehdä tilaa energian virtaavuudelle ja uusiutumiselle. 


Tulossa

16.09.2022

Vapaasti luova piiri syksyllä 2022. Ajatuksena on inspiroitua kuohkean keskustelun ja kevyen luovan tekemisen äärellä. Teemat, ajankohdat ja paikka kirkastuvat tuota pikaa.

Maanantaisin 19.1. alkaen 3.4.2023 saakka, talvilomaviikolla 8 ei ole tapaamista. Seminaarijakso sisältää kaikkiaan 11 kokoontumista, yli 30 tuntia vertaisuutta.

Ohjaan erovertaisryhmiä ja järjestän luovaa pienryhmätoimintaa Espoossa. Avainsanoja matalalle kynnykselle ovat helppous, luottamuksellisuus ja selkeä rakenne.

Paula Salmela paula.salmela07@gmail.com

Spring Stories tmi 1877431-1  

Fasilitoin, ohjaan ja opastan

Olen vertaisuuden, tavallisten tarinoiden ja lempeän luovuuden puolestapuhuja. Koska itse elän arkkityyppisesti jo kolmatta ikävaihetta, näen monin tavoin mutkikkaammaksi muuttuneen arjen vaatimukset ihmisyydelle. Haluan osaltani olla luomassa helppoja kohtaamisen paikkoja ajoittaisten kasvukohtien syvemmillekin pohdinnoille.