Paula Salmela  

Yritys- ja yhteisöviestinnän töiden ohessa olen perehtynyt ja pätevöitynyt strukturoituihin ryhmäprosesseihin sekä osallistujana että ohjaajana. 

Suomalaisen eroseminaarin® ohjaajana aloitin vuonna 2013 - kimmokkeena vertaisohjaamiseen oli oman eron läpi eläminen. 

Ekspressiivisen taideterapian menetelmiin perustuvia luovia pienryhmiä ohjaan tunneilmaisun vahvistamisen näkökulmasta. 

Vertaistoiminnan koen ennen kaikkea olevan kanssakulkemista. Toki kokemusten jakaminen ja niistä yhdessä oppiminen voi olla myös hoitavaa, mutta olennaisinta on mahdollisuus pysähtyä, jakaa ja jatkaa matkaa.